Nauczyciele
dyrektor mgr Irena Hapunik - nauczyciel dyplomowany
Danuta Bortniczuk -nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Dunaj - nauczyciel kontraktowy
mgr Mirosława Nikonczuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Pieśluk - nauczyciel dyplomowany
mgr Alla Suprun -nauczyciel dyplomowany
Wiesława Szczerba - nauczyciel dyplomowany
mgr Eugenia Trofimiuk - logopeda nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Prokopiuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Szymańska- nauczyciel stażysta
mgr Monika Stepaniuk- nauczyciel kontraktowy
mgr Aneta Jurczuk -nauczyciel mianowany

Pomoc nauczycielska
Halina Grzeszkiewicz

Administracja
księgowa Ewa Kierdelewicz
intendent mgr inż.Paulina Pawluczuk

Kuchnia
Helena Mazur kucharka
Krystyna Kuc pomoc kuchenna
Irena Magruk pomoc kuchenna
Woźne oddziałowe
Anna Ancuta
Irena Artiuch
Irena Kalinowska
Leonora Kowalik


Starszy Woźny
Piotr Juziuczuk