Nauczyciele
Nauczyciele
dyrektor mgr Irena Hapunik - nauczyciel dyplomowany
Danuta Bortniczuk -nauczyciel dyplomowany
mgr Grażyna Dunaj - nauczyciel kontraktowy
mgr Mirosława Nikonczuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Pieśluk - nauczyciel dyplomowany
mgr Alla Suprun -nauczyciel dyplomowany
Wiesława Szczerba - nauczyciel dyplomowany
mgr Eugenia Trofimiuk – logopeda- nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Prokopiuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Szymańska- nauczyciel kontraktowy
mgr Monika Stepaniuk- nauczyciel kontraktowy
mgr Aneta Jurczuk -nauczyciel mianowany
Pomoc nauczycielska
Halina Grzeszkiewicz

Administracja
Głowna księgowa Ewa Kierdelewicz
intendent mgr inż.Paulina Pawluczuk

Kuchnia
Helena Mazur kucharka
Irena Magruk pomoc kuchenna Irena Rybak pomoc kuchenna

Woźne
Anna Ancuta
Irena Artiuch ,Joanna Górska
Irena Kalinowska

Starszy Woźny
Piotr Juziuczuk