Zajęcia terapii pedagogicznej w Przedszkolu nr 1 w prowadzi p. Aneta Jurczuk


Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu:

- wtorek, godz. 11.00 – 12.00 lub 12.00 – 13.00

- czwartek, godz. 11.00 – 12.00 lub 12.00 – 13.00

Terapia pedagogiczna to oddziaływania przy użyciu środków pedagogicznych, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych na różnego typu trudności zauważone w procesie edukacyjnym, a także ich przyczyny. Celem podejmowanych procesów jest eliminowanie przyszłych niepowodzeń szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji.
Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 osób. Staramy się stworzyć dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Cele terapii pedagogicznej:
• Stymulowanie rozwoju dziecka.
• Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno– motorycznego:
- percepcji wzrokowej,
- percepcji słuchowej,
- motoryki.
• Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
• Eliminowanie niepowodzeń szkolnych
• Eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową:
 układanie według wzoru: klocki, figury geometryczne, mozaiki, patyczki,
 rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
 szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami,
 składanie obrazka pociętego na części
 budowanie z klocków według wzoru (klocki z obrazkami, klocki konstrukcyjne),
 porównywanie rysunków, wzorów (szukanie różnic, podobieństw, dorysowywanie brakujących elementów),
 segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt, fakturę,
 układanie historyjek obrazkowych oraz opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń,
 rysowanie z pamięci
 omawianie obrazków, wskazywanie szczegółów,
 labirynty, plątaninki,
 granie w gry typu: „Memo”, „Domino”
 układanie puzzli,
 rysowanie z użyciem szablonów, kończenie zaczętych rysunków, przerysowywanie, kalkowanie,
 układanie kompozycji z figur geometrycznych, patyczków,
 wskazywanie zmian w najbliższym otoczeniu np.: zabawa „Co się zmieniło
 podział przedmiotów na grupy np. rośliny ,zwierzęta, owoce itp.

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową:
 wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych, dochodzących z otoczenia
 rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków wytwarzanych celowo (pęk kluczy, garnek, klocki drewniane, szklanka, folia itp.)
 określanie miejsca, z którego dźwięk pochodzi
 rozpoznawanie osób na podstawie barwy głosu
 dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu
 rozróżnianie tempa w połączeniu z zabawą ruchową – szybko – bieg, wolno – marsz
 zabawa w „głuchy telefon”
 tworzenie wyrazów na tę samą sylabę
 wymyślanie wyrazów na określoną głoskę,
 podział wyrazów na sylaby i na głoski,
 rozpoznawanie głosek na początku i na końcu wyrazu.
 segregowanie obrazków wg pierwszych głosek
 układanie rymowanek

Przykłady ćwiczeń usprawniających sprawność manualną:
 ćwiczenie palców-uderzanie jednym, dwoma, wszystkimi palcami w określonym rytmie, lekko lub mocno, naśladowanie spadającego deszczu, pisania na maszynie
 rysowanie, malowanie na dużych arkuszach papieru
 lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, ugniatanie kulek z papieru
 budowanie z drobnych klocków np. lego, sortowanie klocków
 cięcie nożyczkami po śladach
 zbieranie drobnych elementów palcami jak pęsetą.
 ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu
 zwijanie kuleczek z bibuły
 kolorowanie obrazków
 obrysowywanie szablonów
 kalkowanie obrazków
 nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemki przez otworki w tekturce
 rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie
 pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze np. po liniach pojedynczych, po konturach obrazków kredką, mazakiem, ołówkiem, pędzlem
 łączenie punktów tworzących określony przedmiot np. drzewo, domek
 tworzenie obrazków z wydzieranek
 próby szycia tzw. fastrygą, przyszywanie guzików
 zabawy ze spinaczem bieliźnianym – chwyt pęsetkowy.
 strzepywanie dłoni
 naśladowanie gry na instrumencie, chodzenie palcami po blacie.
 nawijanie wełny na motek
 machanie „skrzydłami”
 naśladowanie drzew na wietrze